layering, layer masking, masks en channels

layering, layer masking, masks en channels

Post by Jurr » Tue, 14 Dec 1999 04:00:00Hi,

Ik ben op zoek naar een goed boek over photoshop waarin uitgebreid
onderstaande functionaliteiten worden uitgemeten:

1)Layering
2)Layer masking
3)Use of Channels

Ook moeten er goed praktijkvoorbeelden in staan.

Een aantal internet-sites waarin bovenstaande functionaliteiten worden
beschreven is ook gewenst!

Groet,
Jorgen