which linux SCSI driver to use for Compaq DUAL Wide Ultra SCSI-3 controller

which linux SCSI driver to use for Compaq DUAL Wide Ultra SCSI-3 controller

Post by S?ren Vejrup Carlse » Sat, 30 May 1998 04:00:00Hi.
We consider buying  a COMPAQ proliant 1600 with RAID-5 hardware
capability.
Which (if supportede by Linux) linux SCSI driver is to be use for Compaq
DUAL Wide Ultra SCSI-3 control.

I would greatly appreciate a quick answer
Thanks in advance

--
S?ren V. Carlsen (Teknisk ansvarlig for den elektroniske
pligtaflevering)
Digitaliserings- og Webafdelingen (DWA)
Det Kongelige Bibliotek
Postboks 2149
DK-1016 K?benhavn K
Tlf: 33 93 39 71

Hjemme-adresse (Home):
============
S?ren V. Carlsen
Rosen?rnsvej 39, st. th
DK-5230 Odense M
Tlf: 66 12 94 78