ISP hetnet redhat linux ppp inbellen mini-mini-howto

ISP hetnet redhat linux ppp inbellen mini-mini-howto

Post by Wouter Wessel » Mon, 07 Aug 2000 04:00:00This small document describes a method to connect a (redhat) linux box to a
FREE provider
called "hetnet". It cost me some effort to get it working so I hope someone
can use this information.

Hierbij stuur ik voor de liefhebber na heel lang zelf te hebben gepuzzeld
een manier
om makkelijk gebruik te maken van de gratis provider "hetnet".

Hierbij voor de liefhebber, een handleiding om snel gebruik te kunnen
maken van RedHat Linux in combinatie met provider hetnet.

1. NetworkConfiguration onder X (links in de balk bij mij onder het icoontje
van de printersettings.

2. Kies interfaces, add ppp, vul telefoonnummer in, (vul geen username en
password in en klik op done).
 Kies voor Save configuration.

3. Kies nu voor edit om je device aan te passen, en vul het volgende in bij
ppp options


4. Ga naar het tabblad communication en verwijder bij expect

         ogin: en ord:
         (Hierdoor voorkomen we ASCII not alowed problemen)

5.  Ga naar het tabblad Networking en vink daar het voorkom daar dat PPP een
restart doet als de connectie
 mislukt. (anders start elke keer ppp opnieuw op als het fout gaat.)

6. Sluit NetworkConfiguration af en kies voor Save.

7.  Zoek nu met het commando "find" naar chap-secrets en pap-secrets

 find / -name chap-secrets

           /etc/ppp/chap-secrets ; Dit is output van mijn systeem

 find / -name pap-secrets

           /etc/ppp/pap-secrets ; Dit is output van mijn systeem, de
onderste is verwarrend,
           /usr/doc/ppp-2.3.5/sample/pap-secrets ; deze hoort bij
documentatie, NIET editten

8. Maak in pap-secrets en chap-secrets de volgende entry:


   (    Gebruik tessen elk item bijvoorbeeld een tab)

9. Start onder X Usernet en kies je ppp device. Klik er dubbel op en je
Linux systeem gaat             inbellen.
 Als het vakje naast je ppp device groen wordt is de connectie geslaagd.
 Als je connectie niet goed is verlopen, treur dan niet, dit heb ik ook heel
vaak gehad :)
 Je kan bij het configuratiescherm ook nog debugging aanzetten, bel daarna
nog een keer in, en
 nadat het modem heeft opgehangen kun je met de opdracht

  tail -30 /var/log/messages

 de laatste 30 regels van je logfile bekijken. Hopelijk kun je dan hieruit
de fout herleiden.

Have a nice day!

Wouter-Jan Wessels