ADO 3706 runtime error

ADO 3706 runtime error

Post by osam » Thu, 12 Jul 2001 04:14:56Dear Sir,
I get ADO runtime error  "3706 - provider not found" when
I instaled my application (I used Service Back 5 and MSDAC
2.6)

Thanks
osama

 
 
 

ADO 3706 runtime error

Post by Ryszard Gawro » Thu, 12 Jul 2001 16:39:10


Hello,
you have to install MDAC on the other machine too.
regards
Ryszard Gawron


Quote:> Dear Sir,
> I get ADO runtime error  "3706 - provider not found" when
> I instaled my application (I used Service Back 5 and MSDAC
> 2.6)

> Thanks
> osama


 
 
 

1. Runtime-Error 3706 in VB6 (ADO)

The English Text follows:

Hoi,
Ik heb een Ledenbestand gemaakt in Visual Basic 6. Het is een
Access-database. Op mijn computer loopt alles vlot, ook wanneer ik het omzet
naar een EXE-bestand.

Als ik dit op een andere computer zet dan krijg ik de volgende fout:
Runtime-Error 3706: ADO kan de opgegeven voorziening niet vinden

Ik veronderstel dat het over DLL-files en het register gaat.  Ik heb reeds
enkele DLL's overgergezet, zelfs de" msjetoledb40.dll", maar het helpt niet.
De provider wordt niet
gevonden.

Kan iemand mij helpen ?

Dank u,

Danny

Hi,
I 've made a database about members in Visual Basic 6.   It is an
Access-database.  On my computer it runs perfect, also when I make a EXE and
run from it.

If I put it on an other computer then it respons with the following error:
Runtime-Error 3706: ADO could not find the specified provider.

I suppose the fault handles about missing DLL-files and the register.  I 've
allready copied some DLL's, even the "msjetoledb40.dll", but it is't the
solution.

Who could help me ?

Thanks,

Danny

2. Setting Field default to date portion of datetime

3. ADO Can't connect to specified provider - Runtime 3706

4. Error 8198 on Win2K

5. Runtime error 3706 provider not found

6. Progress, Proquiet and Snapshots

7. RunTime Error 3706

8. Sorting Portals?

9. Runtime Error 3706

10. Runtime Error 3706 Fix?

11. repost HELP - ADO Error (3706) - Could not find the specified provider

12. ADO Error #3706

13. ADO Error 3706